Pasirašyta sutartis dėl „Senjorų darželio“ įkūrimo

Priemonė: 08.6.1-ESFA-T-927 Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas

Projekto pavadinimas: „Senjorų darželis“

Projekto biudžetas: 36.935,12 Eur

Projekto vykdytojas: SVEIKATOS METAI, VIEŠOJI ĮSTAIGA

Projekto partneriai: Viešoji įstaiga Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centras, Viešoji įstaiga „Sveikatingumo idėjos“, UAB Naujienų centras, VšĮ „Padirbtuvės“

Projekto tikslas: Organizuoti dienos priežiūros ir užimtumo paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims ir turintiems neįgalumą gyventojams.

Pagrindinis uždavinys: Organizuoti dienos užimtumo paslaugas tikslinės grupės dalyviams.

Projekto tikslinė grupė: Senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys (14 asmenų).

Projekto veikla: Projekto veiklos organizuojamos pareiškėjo panaudos teise valdomose patalpose „Senjorų avilys“, įsikūrusiose Strategijos apibrėžtoje Šiaurinėje miesto teritorijoje – Žirmūnuose, Kubiliaus g. 2, Vilnius. Projekto metu specialiai įrengtose priežiūrai, užimtumui ir edukacijai skirtose erdvėse „Senjorų darželis“ bus teikiamos dienos priežiūros, edukacijos ir užimtumo paslaugos tikslinės grupės dalyviams. Asmenys, šiuo metu prižiūrintys neįgalius šeimos narius ar artimuosius, turės galimybę ryte atvežti priežiūros reikalaujantį savo šeimos narį, o vakare jį pasiimti. „Senjorų darželyje“ dienos metu senyvo amžiaus asmenims ir turintiems neįgalumą bus organizuojamos priežiūros, edukacijos ir užimtumo veiklos, skatinamas jų bendravimas tarpusavyje, įsitraukimas į „Senjorų avilyje“ vykdomas veiklas. Senjorus prižiūrės ir paslaugas teiks pareiškėjo įdarbinti specialistai – neformalaus ugdymo specialistas, užimtumo organizavimo specialistas, individualios priežiūros specialistas bei savanoriai. Senjorams bus organizuojama priežiūra, edukacija, užimtumas, sudaryta galimybė poilsiui/miegui (pagal poreikį) tam pritaikytose patalpose.

Projekto siektini rezultatai: Projekto metu bus suteikta užimtumo  edukacijos ir priežiūros paslaugos negalintiems savimi pasirūpinti ir neįgaliems senyvo amžiaus asmenims.
Į projekto veiklas įtraukti 4 savanoriai.
Projekto veiklos prisidės prie tikslinės grupės narių socialinės atskirties mažinimo ir įsitraukimo į bendruomenės gyvenimą.
Projekto veiklos ir rezultatai bus prieinami visiems dalyviams, turintiems skirtingų poreikių (judėjimo, klausos ar kitą negalią turintiems asmenims, valstybinės kalbos nemokantiems asmenims ir pan.).