Atidarytas naujas globos skyrius Jonavos rajone

Parėmus Jonavos rajono vietos veiklos grupei ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai įgyvendintas projektas „Savanoriškos veiklos pagrindais teikiamų socialinių ir užimtumo paslaugų bei institucinės socialinės globos paslaugų organizavimas asmenims su sunkia negalia”.

Naujas keturiasdešimties vietų institucinės socialinės globos skyrius atidarytas adresu Paupio g. 40A, Ruklos kaime, Jonavos rajone.

Projekto tikslas: mažinti socialinę Jonavos rajono savivaldybės senyvo amžiaus ir suaugusiųjų asmenų su sunkia negalia socialinę atskirtį, suteikiant jų gyvenimo kokybei gerinti pagrindines socialines (globos, užimtumo) paslaugas.

Projekto metu buvo įrengtos gyvenamosios patalpos, pritaikytos senyvo amžiaus ir suaugusiųjų asmenų su sunkia negalia socialinei globai, suburtos socialinių paslaugų teikėjų ir savanorių komandos, kurios padės mažinti senyvo amžiaus ir suaugusiųjų asmenų su sunkia negalia socialinę atskirtį.

Daugiau informacijos telefonu: 8 349 50050.

Projektas finansuojamas pagal VPS priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1).