IŠANKSTINĖ
PACIENTŲ REGISTRACIJA

Gedimino g. 9C, Radviliškis
tel. (8 422) 660552014 m. balandžio 23 d.
Trečiadienis

<<< back

Sveikatos priežiūros specialistai:
ŠEIMOS GYDYTOJa:

Rasa Vaičiulienė

AKUŠERė GINEKOLOGĖ

Audronė Eigminienė

odontolgĖ

Agnė Kaluževičiūtė

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJA

Irena Urbelienė

AKUŠERĖ

Virginija Žiogevičienė